Cleanflake | Avery Dennison | LPM
  • Technologia CleanFlake™

    Zwiększa możliwości ponownego przetwarzania opakowań PET

Na planecie zasypanej ogromnymi ilościami odpadów z plastiku oraz w obliczu wchodzących w życie przepisów, liczy się każde ponownie przetworzone opakowanie. Każdego roku jednak zanieczyszczenia z etykiet uniemożliwiają recykling setek milionów opakowań PET przeznaczonych do kontaktu z żywnością, co prowadzi do przetwarzania odpadów na produkty gorszej jakości (downcycling) lub całkowicie uniemożliwia recykling. Dzięki technologii CleanFlake™ Avery Dennison etykiety i kleje oddzielają się od opakowań PET, zwiększając ilość powstałych w wyniku tego procesu czystych płatków PET.

 

 

Cel jest znany

Kiedy konsumenci oddają do recyklingu plastikową butelkę chcą mieć pewność, że nie trafi ona na wysypisko śmieci. Dzięki opakowaniom PET z etykietami, wyprodukowanymi w technologii CleanFlake™, marki mogą zaproponować swoim klientom lepszą wersję recyklingu i znacząco zwiększyć prawdopodobieństwo ponownego przetworzenia butelek.

Oddzielanie w czysty sposób

Zaprojektowaliśmy technologię CleanFlake™, wykorzystując klej o zmiennych właściwościach, który ściśle przylega do opakowania podczas jego użytkowania, ale dezaktywuje się w gorącej kąpieli kaustycznej, która stanowi część procesu recyklingu. Dzięki temu materiał etykiety oddziela się czysto od płatków PET i osiada na powierzchni cieczy, nie pozostawiając etykiet ani pozostałości kleju w strumieniu PET. 

Płatki PET mogą następnie zostać ponownie przetworzone w materiał PET przeznaczony do kontaktu z żywnością, gdzie obecnie zapotrzebowanie na tego typu recyklat znacznie przewyższa jego dostępność.

Zatwierdzony do recyklingu i końcowego zastosowania

Nasze produkty CleanFlake™ wyglądają jak standardowe etykiety foliowe i spełniają wytyczne projektowe Europejskiej Platformy Butelek PET (EPBP) oraz Petcore, które kładą nacisk na produkcję rPET. Produkty CleanFlake™ przeszły pozytywnie najbardziej restrykcyjne testy Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych i są zgodne z istniejącymi wymaganiami w całym łańcuchu wartości recyklingu. Produkty wypadły pomyślnie również w testach w łańcuchu wartości użytkownika końcowego i wykazały się doskonałą przylepnością w sytuacji, gdy jest to niezbędne.

Dostępne z podkładem z recyklingu

Nasze produkty CleanFlake™ można zamówić wraz z podkładem rPET23, który został częściowo wykonany z odpadów poużytkowych z tworzywa PET.Katalog produktów

Przegląd wszystkich technicznych aspektów CleanFlake.

Studium przypadku Floating Farm

Floating Farm zmienia znaczenie rolnictwa miejskiego.

Wideo CleanFlake

CleanFlake to pierwsze kompletne rozwiązanie w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych.