Nasza sieć partnerska


W firmie Avery Dennison wierzymy, że dobre pomysły mogą pochodzić z każdego miejsca. Jesteśmy dumni, że jesteśmy częścią rosnącego ekosystemu partnerów, który obejmuje organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska, stowarzyszenia branżowe i instytuty badawcze. Pracując razem, możemy dzielić się różnymi perspektywami, wiedzą i doświadczeniami, przybliżając się do zrównoważonej, cyrkularnej gospodarki wspieranej przez technologie cyfrowe. Współpraca z szeregiem dużych i małych organizacji pomaga nam również utrzymać się w czołówce branży i zrozumieć, czego nasi klienci potrzebują dziś i w przyszłości.


Zrównoważony rozwój i recykling

CEFLEX

Kierując się mottem „gospodarka cyrkularna dla opakowań giętkich” firma CEFLEX przełamuje techniczne i biznesowe bariery dla cyrkularności. Do 2025 roku organizacja ta ma na celu stworzenie infrastruktury potrzebnej do zbierania, sortowania i ponownego przetwarzania pokonsumenckich opakowań elastycznych w całej Europie. Obecnie zrzesza ponad 160 partnerów, reprezentujących każdy punkt łańcucha wartości opakowań giętkich.

CELAB

CELAB: Firma Toward a Circular Economy for Labels buduje zrównoważony przemysł etykiet samoprzylepnych.  Poprzez ułatwianie współpracy międzynarodowej, wspieranie inicjatyw regionalnych oraz wyszukiwanie i zachęcanie do stosowania najlepszych praktyk branżowych, ma ona na celu poprawę cyrkularności poprzez wprowadzanie innowacji i promowanie recyklingu ażurów i podkładów po etykietach  na całym świecie.

Ecovadis

Firma EcoVadis jest uniwersalnym dostawcą wskaźników zrównoważonego rozwoju, a jej  misją jest pomoc klientom w poprawie ich wyników w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i etycznych. Tworząc niezawodny i łatwy w użyciu system, który może być przyjęty na całym świecie, pomaga organizacjom zarządzać ryzykiem i stale doskonalić się podczas opracowywania  innowacji skoncentrowanych na ekologii. 

 

Ellen McArthur Foundation

Fundacja Ellen McArthur przyspiesza przejście do gospodarki cyrkularnej, w której eliminuje się odpady i zanieczyszczenia, przywraca się naturalne systemy i wszystko jest ponownie wykorzystywane. We współpracy  z wiodącymi instytucjami i partnerami biznesowymi , środowiskiem  akademickim i politycznym, opracowuje i wdraża mierzalne  rozwiązania na całym świecie.

FEICA

Firma FEICA reprezentuje europejską branżę klejów i uszczelniaczy oraz zapewnia doradztwo w zakresie polityki regulacyjnej UE, jednocześnie informując członków o nowych wydarzeniach i zmianach. Zrównoważony rozwój i tworzenie gospodarki obiegowej stanowią jeden z czterech strategicznych obszarów zainteresowania firmy, a priorytetem jest ochrona środowiska i zdrowia ludzkiego.

FINAT

Od ponad 60 lat firma FINAT reprezentuje interesy i potrzeby europejskiego przemysłu etykiet samoprzylepnych. Organizacja koncentruje się na „wytyczaniu drogi do przyszłego sukcesu dla międzynarodowych firm produkujących etykiety” i zachęca do recyklingu, udziela wskazówek dotyczących zmian w przepisach oraz pracuje nad kształtowaniem prawodawstwa i norm.

FSC

Założona w 1993 roku firma FSC - Forest Stewardship Council - jest międzynarodową organizacją non-profit, która promuje odpowiedzialną gospodarkę leśną. Dzięki systemowi oznakowania i certyfikacji konsumenci mogą łatwo zidentyfikować papier, drewno i inne produkty pochodzące z odpowiedzialnych źródeł, które są wytwarzane w sposób chroniący różnorodność biologiczną oraz  życie lokalnych pracowników i społeczności.

PETcore Europe

Firma Petcore Europe reprezentuje cały  łańcuch wartości PET w Europie, od produkcji do przetwarzania i recyklingu; została założona w 1993 roku. Dzięki ścisłej współpracy z zainteresowanymi stronami, zapewnia ona branży PET zrównoważony wzrost przy jednoczesnym zwiększeniu poziomów zbiórki i recyklingu odpadów poużytkowych PET w celu wspierania większego obiegu surowców.

Plastic Whale

Przedsiębiorstwo społeczne Plastic Whale jest zaangażowane w walkę z zanieczyszczeniem wody. Podczas rejsów po kanałach Amsterdamu i Rotterdamu pasażerowie zbierają plastikowe śmieci, które są poddawane recyklingowi i przerabiane na nowe łodzie i meble. Dodatkowo współpracuje z partnerami w krajach rozwijających się, aby zmniejszyć ilość odpadów i poprawić życie lokalnych mieszkańców. 

RecyClass

Będąca częścią Plastic Recyclers Europe, RecyClass jest międzybranżową inicjatywą, mającą na celu zwiększenie możliwości recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych i stworzenie zharmonizowanego podejścia do stosowania materiałów pochodzących z recyklingu. Łącząc marki, przetwórców, sprzedawców detalicznych, firmy zajmujące się recyklingiem i producentów surowców, wprowadza trwałe zmiany i pomaga stworzyć gospodarkę obiegową dla tworzyw sztucznych.

Recoup

Recoup, jako krajowa organizacja charytatywna działająca na rzecz rozwoju recyklingu tworzyw sztucznych w Wielkiej Brytanii, promuje najlepsze praktyki i zapewnia narzędzia edukacyjne i szkoleniowe dla firm i obywateli. Poprzez badania i analizy pracuje nad usunięciem barier dla efektywnego recyklingu, wspierając jednocześnie rozwój zrównoważonego zarządzania odpadami i zasobami.

 

United Nations Global Compact

Inicjatywa ONZ Global Compact mobilizuje międzynarodowy ruch interesariuszy i firm działających zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju do tworzenia lepszego świata. Poprzez dziesięć zasad dotyczących środowiska, praw człowieka, przeciwdziałania korupcji i pracy, promuje odpowiedzialne podejście do biznesu, wspierana przez  ponad 12 000 organizacji partnerskich

World Wildlife Fund

Jako wiodąca organizacja ochrony przyrody, World Wildlife Fund - znany również jako World Wide Fund for Nature lub WWF - jest obecny w ponad 100 krajach. Poprzez różne kooperacje  i inicjatywy, opracowuje i dostarcza rozwiązania, mające na celu ochronę społeczności, dzikiej przyrody i planety, aby zapewnić zrównoważoną przyszłość.


Związane z technologią RFID

AIM 

AIM jest międzynarodowym stowarzyszeniem, które standaryzuje, łączy i rozwija technologie automatycznej identyfikacji, w tym etykiety RFID i inteligentne urządzenia. Służąc jako sprzymierzeniec, który wspiera potrzeby członków, pomaga firmom w rozwoju i ekspansji, zapewniając im wiedzę i wsparcie niezbędne do wzrostu.

Auburn University RFID Lab

RFID Lab na Uniwersytecie Auburn to instytut badawczy, który bada, jak ta technologia może wpłynąć na różne sektory - w tym lotnictwo, handel detaliczny i produkcję - z perspektywy biznesowej i technicznej. Ponadto nadzoruje program ARC, w ramach którego opracowywane są praktyki testowania jakości w celu zapewnienia etykietom RFID wysokich standardów efektywności.

DoseID

DoseID, konsorcjum kierowane przez swoich członków, opowiada się za stosowaniem technologii RFID w sektorze opieki zdrowotnej. Pracując nad stworzeniem uniwersalnych standardów wykorzystania tagów RFID do śledzenia leków, pomaga ono zapewnić bezpieczny przepływ farmaceutyków od producenta do pacjenta oraz możliwość śledzenia każdego kroku na tej drodze.

 

GS1

GS1 została założona w 1973 roku i zarządza standardem kodów kreskowych używanych przez detalistów, producentów i dostawców. Dzięki 114 lokalnym organizacjom członkowskim i około 1,5 miliona firm użytkowników jest siłą napędową, która tworzy standardy łańcucha dostaw dla różnych sektorów, w tym handlu detalicznego, transportu, logistyki i opieki zdrowotnej.

NFC Forum

Near Field Communication Forum promuje wykorzystanie technologii Near Field Communication (NFC) poprzez edukację, rozwój specyfikacji i zapewnienie współdziałania  pomiędzy usługami i urządzeniami. Od momentu powstania w 2004 roku, organizacja przyjęła ponad 170 członków, którzy wspólnie budują rynek i ekosystem NFC.

 

Plug and Play

Plug and Play to akcelerator innowacji  i platforma dla inwestorów  we wczesnych fazach rozwoju. Z siedzibą w Kalifornii i oddziałem w Amsterdamie, łączy obiecujące startupy z wiodącymi korporacjami poprzez wydarzenia networkingowe, możliwości mentoringu i inne, aby pomóc im znaleźć wsparcie i kapitał niezbędny do odniesienia sukcesu.

RAIN RFID

RAIN RFID jest stowarzyszeniem branżowym, które promuje międzynarodowe zastosowanie  technologii RFID UHF. Promuje świadomość i oferuje możliwości edukacyjne, programy i inicjatywy, mające na celu przyspieszenie rozwoju i wykorzystania technologii ISO-IEC 18000-63 / EPC™ Gen2 RFID w zastosowaniach konsumenckich i biznesowych, w celu stworzenia bardziej połączonego cyfrowo świata.