Nasi partnerzy


Oto tylko kilka przykładów naszych globalnych partnerów, z którymi współpracujemy, aby kontynuować pionierskie zmiany w branży.


Ambitna misja Rainforest Alliance polega na zachowaniu różnorodności biologicznej i zapewnieniu zrównoważonego źródła utrzymania poprzez transformację praktyk użytkowania gruntów, praktyk biznesowych i zachowań konsumenckich.


FSC jest międzynarodową, pozarządową organizacją zajmującą się promowaniem odpowiedzialnego zarządzania światowymi lasami.


Misją Ecovadis jest pomoc swoim klientom w osiągnięciu znaczącej i trwałej poprawy ich globalnego zasięgu. Naszym celem jest:

  1. Sprawić, żeby wydajność zrównoważonego rozwoju była mierzalna i warta uwagi
  2. Sprawić, aby przejrzystość była skalowalnym i wydajnym procesem zarówno dla dostawców, jak i dla organizacji kupujących
  3. Ułatwianie ciągłego doskonalenia i innowacji

EcoVadis robi to, opracowując rzetelne, globalne i łatwe w użyciu oceny, które pomagają organizacjom zarządzać ryzykiem i wspierać innowacje ekologiczne.


Plug and Play to globalna platforma innowacji. Łączy startupy z korporacjami i co roku inwestuje w ponad 100 firm. Usługa Plug and Play obejmuje 22 lokalizacje na całym świecie i historie sukcesu, takie jak PayPal, Dropbox, SoundHound i Lending Club.