Kontakt

Dziękujemy za odwiedzenie strony Label and Packaging Materials. Czekamy na komentarze na temat naszych produktów, usług lub samej witryny.


Please submit your questions or comments to the closest Customer Service office below, and an Avery Dennison representative will reach out to you shortly.


Central Europe

Germany, The Netherlands, Belgium, Switzerland, Austria, Luxembourg - 
call: +49 233 643 0

Northern Europe

United Kingdom, Ireland, Sweden, Denmark, Finland, Norway,
Iceland - 
call: +44 1670 714 361

Southern Europe & North Africa

France & North Africa - call: +33 (0)4 76 33 76 53 
Italy - call: +39 03 1983 7210 
Spain & Portugal - call: +34 93 7206 264

Eastern Europe & Central Asia

Russian Federation, Ukraine, Azerbaijan, Armenia, Czech Republic, Poland, Belarus, Slovakia, Lithuania, Romania, Bulgaria, Hungary, Slovenia, Serbia, Estonia, Croatia, Latvia, Uzbekistan, Republic of Moldova, FMR Yugoslav Rep Macedonia, Kyrgyzstan, Montenegro, Kazakhstan -
call: +42 0281021133 (Prague)  +48 227383736 (Warsaw)

Turkey, Greece & Middle East

Turkey, Greece, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Egypt, Lebanon, Jordan, Oman, Cyprus, Kuwait, Malta, Ghana, Georgia -
call: +90 216 564 810 0

Prosimy o wysłanie pytania lub komentarza do najbliższego działu Obsługi Klienta. Przedstawiciel Avery Dennison wkrótce skontaktuje się z Państwem.

Europa Środkowa

Niemcy, Holandia, Belgia, Szwajcaria, Austria, Luksemburg
Telefon: +49 233 643 0

Europa Północna

Wielka Brytania, Irlandia, Szwecja, Dania, Finlandia, Norwegia, Islandia
Telefon: +44 1670 714 361

Europa Południowa i Afryka Północna

France & North Africa - call: +33 (0)4 76 33 76 53 
Italy - call: +39 03 1983 7210 
Spain & Portugal - call: +34 93 7206 264

Europa Wschodnia

Rosja, Ukraina, Azerbejdżan, Czechy, Polska, Białoruś, Słowacja, Litwa, Rumunia, Bułgaria, Węgry, Słowenia, Serbia, Estonia, Chorwacja, Łotwa, Uzbekistan, Republika Mołdawii, Macedonia Północna, Kirgistan i Czarnogóra
Telefon: +42 0281021133 (Praga)  +48 227383736 (Warszawa)

Bliski Wschód

Turcja, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Grecja, Egipt, Liban, Jordania, Oman, Cypr, Kuwejt, Malta, Ghana, Gruzja, Kazachstan i Armenia
Telefon: +90 216 564 810 0