Różnorodność + integracja


Różnorodność i integracja są ważnym elementem naszego zaangażowania na rzecz promowania uczciwej, integracyjnej i etycznej kultury, w której wszystkie głosy są słyszane, a każdy ma szansę na wyróżnienie się. Dążymy do różnorodności i integracji, ponieważ jest to słuszne - dla naszych pracowników i dla naszej firmy, a także dlatego, że wiemy, że przynosi to lepsze wyniki. Promowanie różnorodności i integracji jest ważną częścią stawania się firmą zrównoważoną.

Uważamy, że różnorodność obejmuje więcej niż płeć, rasę, pochodzenie etniczne lub orientację seksualną. Praca integracyjna ceni perspektywy, cechy i doświadczenia, które różnią się od naszych. Jesteśmy firmą globalną, z pracownikami, którzy mieszkają i pracują w ponad 50 krajach i mówią w ponad 30 językach. Dzięki tej różnorodności geograficznej występuje różnorodność punktów widzenia, doświadczeń i pomysłów.

Od wielu lat pracujemy nad zwiększeniem liczby kobiet na kierowniczych stanowiskach w naszej firmie. Niedawno rozszerzyliśmy nasze wysiłki, aby wykroczyć poza różnorodność płci i wesprzeć integrację jako wartość. Pomagamy zespołom z całego świata, aby zbadać, w jaki sposób mogą docenić i uwzględnić różnice między naszymi pracownikami i wykorzystać je jako atut konkurencyjny. Być innym. Być Sobą, ostatnia kampania dla pracowników, świętowała to, co czyni nas wyjątkowymi, i zachęcała każdego pracownika Avery Dennison, aby każdego dnia wprowadzał swoje odmienne perspektywy i pasje.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć nasze Employee Spotlights i dowiedzieć się więcej o naszych globalnych zespołach.


Różnorodność miejsca pracy w Avery Dennison.
Być innym. Być Sobą.