Avery Dennison uruchamia program
recyklingu podkładów do etykiet w Europie

Łatwy, wydajny kosztowo program recyklingu
podkładów do etykiet to część długoterminowej
wizji zrównoważonego rozwoju lidera w
zakresie etykietowania

 Label-liner recycling program

CONTACT US

Labels and Packaging Materials
Marit Meelis
Marketing Communications Manager
marit.meelis@eu.averydennison.com

 

OEGSTGEEST, Holondia, 17 lutego, 2021 r. —W ramach nieustających wysiłków mających na celu wprowadzenie gospodarki obiegowej firma Avery Dennison ogłosiła dzisiaj uruchomienie AD Circular, kompleksowego programu oferującego recykling zużytego papieru i etykiet foliowych w krajach na terenie Europy.

W ramach programu firmy mogą w łatwy sposób korzystać z aplikacji online, aby planować odbiór zużytych podkładów pod etykiety marki Avery Dennison przez jednego z partnerów firmy w zakresie recyklingu. Aplikacja internetowa oferuje również pożyteczne dane w formie regularnie aktualizowanych analiz i certyfikatów dotyczących przetwarzanych materiałów na podkłady, ilości emisji CO2, których udało się uniknąć dzięki temu oraz inne informacje. 

Odbiór i transport zużytych podkładów za pomocą programu AD Circular jest zgodny z przepisami UE, a koszty są porównywalne do kosztów dotychczasowych usług w zakresie utylizacji odpadów.

Firmy w Europie zużyły około 470 kiloton podkładów pod etykiety w 2019 roku, czyli nieco o jedną trzecią więcej niż udało nam się przetworzyć. Składowanie lub spalanie takiej ilości podkładów oraz jednorazowe wykorzystywanie wszystkich materiałów nie jest rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i jest sprzeczne z oczekiwaniami konsumentów oraz duchem przepisów europejskich dotyczących gospodarki obiegowej. Współpracując z firmami zajmującymi się recyklingiem, firmami podobnymi do naszej oraz markami, które wykorzystują nasze materiały, wierzymy, że AD Circular jest dużym krokiem naprzód w zakresie ograniczania i usuwania odpadów po etykietach.

                       zauważył Burak Sahbaz, dyrektor wyższego szczebla ds. marketingu i zrównoważonego rozwoju, cytując
                       statystyki z AWA, firmy doradczej z branży etykiet.

 

Program AD Circular zostanie wprowadzony w ośmiu krajach w pierwszej połowie 2021 roku, w tym we Francji, Hiszpanii, Belgii, Polsce, Danii, Szwecji, Niemczech i Wielkiej Brytanii. W drugiej połowie roku program zostanie wprowadzony w innych krajach europejskich. Pan Sahbaz powiedział, że głównym celem programu jest recykling 75% odpadów po etykietach wprowadzanych na rynek europejski przez firmę Avery Dennison do 2025 roku. Recykling 1 kilograma podkładów pozwala zapobiec emisjom 2,28 kilogramów dwutlenku węgla, dodał. 

Materiały wykonane z przetworzonych podkładów zostaną wykorzystane w nowych opakowaniach oraz innych jakościowych produktach. Wizją Avery Dennison jest ułatwienie procesu recyklingu podkładów na podkłady.

Krok w kierunku gospodarki obiegowej—oraz lepszej współpracy w ramach branży

AD Circular to najnowszy projekt Avery Dennison mający na celu oferowanie produktów i usług, które wspierają gospodarkę obiegową—gospodarkę, która poprzez szeroko zakrojone przyjęcie procesu recyklingu oraz wykorzystywanie przetworzonych materiałów, eliminuje jednorazowe stosowanie surowców i zamiast tego dopuszcza do obiegu przetworzone materiały, ograniczając zanieczyszczenie oraz ilość odpadów, a także obniżając zużycie zasobów naturalnych oraz emisje gazów cieplarnianych.

Jako firma nie zadowalamy się jedynie ograniczeniem naszego wpływu. Przyglądamy się praktykom regeneracyjnym—sposobom, które możemy zastosować, aby poprawić całe systemy, od branży etykiet po społeczności i środowisko. Jesteśmy dumni, że nie tylko wnosimy innowacyjny wkład w gospodarkę obiegową, ale również jako członek założycielski Konsorcjum CELAB (Creating the Circular Economy for Labelling), organizujemy współpracę między innymi firmami, aby szybciej wprowadzić zasady tej gospodarki w życie. AD Circular to przykład tego, jak, pracując razem, możemy sprostać wyzwaniom związanym z ograniczeniem ilości odpadów po etykietach.

                      powiedział pan Sahbaz.

 

 Label-liner recycling program

Recykling „Brand blind”, parytety kosztów i łatwość użytkowania

AD Circular poprawia dotychczasowe usługi w zakresie recyklingu podkładów, umożliwiając przetwarzanie podkładów niezależnie od tego, kto je wyprodukował lub gdzie zostały zakupione.

„Celem jest nie tylko usunięcie naszych własnych materiałów z obiegu odpadów,” powiedział pan Sahbaz. „Naszą wizją jest rozwiązanie tego problemu w odniesieniu do branży etykiet poprzez stworzenie niezwykle sprawnego i działającego na szeroką skalę systemu recyklingu, który jednego dnia umożliwi kompletny recykling podkładów na podkłady”. 

Oferowanie tej usługi po porównywalnych kosztach co dotychczasowe schematy usuwania odpadów jest kluczowe dla programu AD Circular, powiedział. Podobnie jest z łatwością stosowania.

Firmy oraz konsumenci stosują recycling tam, gdzie jest to łatwe i niedrogie. Dlatego ułatwiliśmy ten proces i uczyniliśmy go możliwie jak najbardziej efektywnym kosztowo. Firmy korzystają z aplikacji internetowej, aby zaplanować odbiór, gdy tylko są gotowe, a my zajmujemy się resztą—odbiorem, transportem, recyklingiem oraz całą pracą papierkową i zgodnością z przepisami.

 W ramach usługi o wartości dodanej aplikacja śledzi również ilość podkładów przetwarzanych przez każdego użytkownika, emisje CO2, których udało się dzięki temu uniknąć i dużo więcej, powiedział pan Sahbaz. Użytkownicy mogą wykorzystywać dane do pomiaru postępu w porównaniu ze swoimi celami w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz do tworzenia raportów i komunikatów dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Firmy mogą się dowiedzieć więcej o programie AD Circular i zarejestrować się do udziału w programie na stronie label.averydennison.com/adcircular. Więcej informacji o szerokim zakresie innowacji w obszarze zrównoważonych etykiet można znaleźć na stronie Avery Dennison label.averydennison.com/sustainability

 

 

 

O Avery Dennison

Avery Dennison Corporation (NYSE: AVY) to globalna firma produkcyjna działająca w obszarze materiałoznawstwa, która specjalizuje się w projektowaniu i produkcji szerokiej gamy etykiet i materiałów funkcjonalnych. Produkty firmy, które są wykorzystywane w niemal każdej dużej branży, obejmują materiały samoprzylepne do etykiet i aplikacji graficznych; taśmy i inne rozwiązania w zakresie wiązania do zastosowań przemysłowych, medycznych i detalicznych; identyfikatory, etykiety oraz ozdoby na ubrania; a także rozwiązania RFID stworzone z myślą o sprzedaży detalicznej ubrań oraz na innych rynkach. Firma, która posiada siedzibę w Glendale, w stanie Kalifornia, zatrudnia około 30 000 pracowników w ponad 50 krajach. W 2019 roku firma zanotowała sprzedaż na poziomie 7,1 miliarda dolarów. Więcej informacji na stronie www.averydennison.com.