Ochrona naszych pracowników


Bezpieczeństwo to podstawowa wartość w Avery Dennison i najwyższy priorytet w każdym z naszych obiektów na całym świecie. Nasz cel jest prosty: Zapewnienie, aby każdy pracownik wyjeżdżał do domu bezpiecznie i zdrowo na koniec każdego dnia. Traktujemy bezpieczeństwo na tyle poważnie, że każdy możliwy do rejestracji uraz jest zgłaszany naszemu dyrektorowi generalnemu.

Nasze wysiłki pozwoliły nam uzyskać jedno z najlepszych notowań bezpieczeństwa wśród globalnych firm produkcyjnych: Nasz rejestrowany współczynnik wypadkowości w 2016 roku był na światowym poziomie równym 0,25, znacznie przewyższając średnią 3,8 w przemyśle przetwórczym. W tym samym roku 84% z naszych 181 obiektów nie miało odnotowanych wypadków.

W naszym biznesie LPM promujemy bezpieczeństwo poprzez angażowanie pracowników wszystkich szczebli w bieżące inicjatywy i praktyki. Zaczynamy od naszych imperatywów bezpieczeństwa — „złotych zasad”, które każdy pracownik zapamiętuje i przestrzega. Zapewniamy (i wymagamy) wszelkie niezbędne wyposażenie, takie jak okulary ochronne, kamizelki, respiratory i obuwie z noskami ochronnymi. Bieżące kampanie mają na uwadze ryzyko związane z urazami dłoni, ponadto regularnie inwestujemy w środki zapobiegawcze, takie jak kontrola elektrostatyki, aby uniknąć pożarów. Zespoły pracowników rutynowo przeprowadzają oceny ryzyka, szukając możliwości ograniczenia zagrożeń w naszych procesach i procedurach.

Obrażenia cielesne są czymś więcej niż statystyką. Każde z nich dotyczy danej osoby. Życia. Często też rodziny. W Avery Dennison nigdy o tym nie zapominamy, a to motywuje nas do codziennego wzajemnego dbania o siebie.