Wartości, które nas prowadzą


Rzetelność. Zrównoważenie. Odwaga. Praca zespołowa. Innowacja. Zorientowanie na zewnątrz. Różnorodność. Doskonałość.

Od początku Stan Avery wyobrażał sobie firmę, która była szanowana nie tylko za to, co stworzyła, ale także za jej wartości. Teraz, tak jak wtedy, zachowujemy etyczną kulturę pracy, w której ściśle określone podstawowe wartości są drogowskazami dla wszystkiego, co robimy.


Zrównoważony rozwój

Skupiamy się na długoterminowej kondycji naszej firmy, planety i społeczności.

• Nieustannie zmniejszamy wpływ naszej działalności na środowisko.

• Pracujemy nad poprawą życia naszych społeczności.

Rzetelność

Kierujemy się tym, co jest słuszne. Zawsze.

• Robimy to, co mówimy.

• Stawiamy etykę ponad zyskiem.

• Jesteśmy uczciwi i przejrzyści we wszystkim, co robimy.

Odwaga

Jesteśmy odważni w obliczu przeciwności i nieznanego.

• Myślimy o wielkich wyzwaniach i wyznaczamy ambitne cele.

• Wstajemy i mówimy o tym, co jest właściwe.

• Podejmujemy ryzyko i dostrzegamy szansę w porażce.

Innowacja

Wykorzystujemy wyobraźnię i intelekt do tworzenia nowych możliwości.

• Kwestionujemy status quo.

• Wykorzystujemy porażki do doskonalenia się i uczenia.

• Szukamy sposobów na przełamywanie się.

Zorientowanie na zewnątrz

Otwieramy się, aby się rozwijać.

• Motywuje nas sukces naszych klientów.

• Poznajemy otoczenie zewnętrzne, aby poszerzać naszą perspektywę i inspirować nowe pomysły.

Praca zespołowa

Jesteśmy lepsi, gdy pracujemy razem i stawiamy innych przed sobą.

• Priorytetem jest bezpieczeństwo naszych zespołów.

• Współpracujemy, aby wykorzystać nasze wspólne mocne strony.

• Wspieramy członków naszego zespołu i pozwalamy im się rozwijać.

Różnorodność

Zyskujemy siłę dzięki różnorodnym pomysłom i zespołom.

• Potrzebujemy różnych punktów widzenia i dyskusji.

• Tworzymy przyjazne i pełne szacunku środowisko dla wszystkich, niezależnie od pochodzenia i orientacji.

Doskonałość

Oczekujemy tego, co najlepsze od siebie i od innych.

• Wypełniamy nasze zobowiązania.

• Nieustannie doskonalimy się.

• Działamy zdecydowanie, szybko i sprawnie.