Strona ThinkThin™


Ograniczenie ilości materiałów

Firma Avery Dennison dokłada wszelkich starań, aby tworzyć bardziej zrównoważone produkty i osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju na 2025 rok. Jedną z zasad przyświecających naszemu portfolio ClearIntent™ jest ograniczenie ilości materiałów stosowanych w naszych produktach przy jednoczesnym zapewnieniu, że będą one działały dobrze, o ile nie lepiej niż ich poprzednie produkty. W takich przypadkach mniej oznacza więcej.

Portfolio ThinkThin™
ThinkThin™ to portfolio oferujące konstrukcje do etykiet, które są nawet o 50 % cieńsze niż porównywalne konstrukcje, ale które świetnie się sprawdzają w wielu różnych zastosowaniach.  Produkty ThinkThin™ cechuje niższy ślad węglowy w porównaniu z konwencjonalnymi materiałami do etykiet. Inne zalety obejmują ograniczenie konieczności magazynowania i transportu, ponieważ na rolce mieści się więcej etykiet.

Nasze narzędzie do oceny cyklu życia - Greenprint™
Greenprint™ to narzędzie stworzone przez Avery Dennison z myślą o wzmocnieniu współpracy z klientami w odniesieniu do zrównoważonych produktów i usług. Ukazuje ono wpływ produktu na środowisko w sześciu kategoriach, od wydobycia surowców poprzez ich przetworzenie przez firmę Avery Dennison, do końcowego etapu życia produktu. Avery Dennison™ Greenprint™oferuje również firmom dostarczającym produkty konsumenckie informacje na temat zrównoważonego rozwoju, które klienci mogą łatwo zrozumieć. Ocena Greenprint może pomóc Państwa firmie i jej klientom w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

Strona ThinkThin™