Łańcuchy dostaw, które wykazują troskę o ludzi i środowisko.

Nasze rozwiązania w zakresie odpowiedzialnego pozyskiwania zrównoważonych etykiet umożliwiają firmom przekazywanie pozytywnych wartości, minimalizowanie uzależnienia od paliw kopalnych i zmniejszanie śladu węglowego. W ramach naszego celu na rok 2030, jakim jest pozyskiwanie 100% włókien papierowych z certyfikowanych źródeł, staramy się pozyskiwać je ze zrównoważonych i dobrze zarządzanych lasów.

 

 

Zademonstruj wartości swojej marki za pomocą zrównoważonych etykiet premium

Przewodnik po produktach premium zrównoważonych rozwiązań, które są zgodne z wartościami Twoich konsumentów i wyraźnie demonstrują Twoje zaangażowanie w ekologię. Produkty opisane w tym przewodniku zawierają MarbleBase , który jest wykonany w 80% z węglanu wapnia pochodzącego z odpadów wydobywczych marmuru i do 20% z HDPE. Ponadto istnieje papier Cane Fiber , który jest wykonany z co najmniej 90% włókna bagassy,

pozyskiwanego z odpadów trzciny cukrowej.

Dowiedz się więcej arrow_forward
Source responsibly - Avery Dennison