Poznaj dyrektywę w sprawie odpadów ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

Ilość zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego rośnie w UE z roku na rok. Składający się z monitorów komputerów, lodówek i starych telefonów komórkowych, jest jednym z najszybciej rosnących strumieni odpadów.

W odpowiedzi UE opracowała zasady dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) w celu zwiększenia zrównoważonej produkcji i konsumpcji, z naciskiem na środowisko i zdrowie ludzkie. Pozbywanie się starej elektroniki może wiązać się z wieloma zagrożeniami, ponieważ tego rodzaju odpady składają się ze złożonej mieszanki materiałów, w tym substancji niebezpiecznych.

Wiele urządzeń elektronicznych zawiera również substancje, takie jak złoto, miedź i aluminium, które mają potencjał do ponownego przetworzenia i ponownego wykorzystania w ramach gospodarki obiegu zamkniętego.

Tam, gdzie ma to zastosowanie

Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej.

WEEE - Avery Dennison

Cele

  • Zapobieganie powstawaniu  odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych

  • Zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów oraz odzyskiwania surowców wtórnych, takich jak metale szlachetne, w celu ponownego wykorzystania i recyklingu

  • Zwiększanie efektywności środowiskowej wszystkich zaangażowanych w cykl życia sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Działania

  • Odpady ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego będą musiały być selektywnie zbierane i odpowiednio przetwarzane, aby osiągnąć wyznaczone cele, obejmujące odzysk i recykling

  • Utrudnione będzie ukrywanie nielegalnego transportu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co ułatwi krajom walkę z tym problemem

  • Rejestry sprzętu elektrycznego i elektronicznego zostaną zharmonizowane między krajami w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych

Co to oznacza dla Ciebie

Jeśli masz do czynienia z ZSEE, konieczne może być przestrzeganie zasad, dotyczących między innymi ich zbierania, transportu i przetwarzania. Możesz także rozważyć dołączenie do konsorcjum WEEE, które zatrudnia specjalistyczne firmy do odbioru i recyklingu tych odpadów w imieniu firm członkowskich. Firmy zajmujące się recyklingiem ZSEE mogą również być zmuszone do przestrzegania nowych zasad, a niektóre składniki tych odpadów mogą wymagać specjalnego postępowania.

WEEE - Avery Dennison

Jak możemy pomóc

Jeśli potrzebujesz pomocy w zrozumieniu dyrektywy WEEE, skontaktuj się z przedstawicielem Avery Dennison Smartrac, aby uzyskać więcej informacji.