Ustawa Lacey'a | Avery Dennison | LPM

 

Co to jest ustawa Lacey'a?
Ustawa Lacey'a pochodzi z 1900 r. Została uchwalona w celu zapobieżenia handlowi dziką przyrodą, rybami i roślinami.  Ustawa Lacey'a sprawia, że nielegalne jest importowanie, eksportowanie, transport, sprzedaż, odbiór, nabywanie i zakup w handlu międzypaństwowym lub zagranicznym roślin z naruszeniem prawa USA izagranicznego.

Wprowadzone w 2008 roku zmiany określone nazwą „Projekt rolniczy” rozszerzyły zakres ustawy Lacey'a na szeroki asortyment produktów roślinnych, w tym produktów z drewna i papieru.  Zmiany obowiązujące od 22 maja 2008 r. wymagają, aby importerzy złożyli deklarację w momencie przywozu niektórych roślin i produktów roślinnych.  Objęte ustawą rośliny i produkty roślinne obejmują papier i artykuły z papieru, a także drewno i artykuły z drewna.

APHIS wprowadza zmiany w wymaganiach dotyczących deklaracji.  Dla produktów najbardziej istotnych dla Avery Dennison, tj.np.produktów papierowych, wymagania nie są jeszcze egzekwowane, ale oczekuje się, że zostaną wdrożone po wrześniu 2010 r.


Rośliny i produkty roślinne

 

Import roślin i produktów roślinnych znajdujących się w „Harmonogramie egzekwowania przepisów” do Stanów Zjednoczonych należy zgłosić poprzez formularz deklaracji związanej z ustawą dotyczącą roślin Lacey'a i formularz deklaracji produktu roślinnego. Deklaracje są wymagane tylko w przypadku formalnych zgłoszeń celnych. Prawo jest wdrażane w oparciu o zharmonizowane kategorie taryfowe (HTS).

Potencjalnie dotyczy to następujących materiałów Avery Dennison:

  • Nagłówki rozdziału 48 (papier i artykuły papiernicze), w tym niepowleczone papiery i tektury, papiery i tektury wielowarstwowe, papiery i tektury faliste, papiery węglowe, papiery powlekane i tektury oraz inne
  • Nagłówki rozdziału 44 (drewno i artykuły drewniane), w tym skrzynie, pudła, kontenery i inne

Wymagania są już egzekwowane w przypadku innych kategorii materiałów, które prawdopodobnie nie będą istotne dla Avery Dennison

  • Różne formy drewna i wyrobów z drewna

Istnieje wyłączenie dla roślin i produktów roślinnych używanych wyłącznie jako materiał do pakowania w celu wsparcia, ochrony lub przenoszenia innego przedmiotu, w tym (ale nie wyłącznie) instrukcji obsługi, etykiet, palet i skrzynek itp.

  • Opakowanie nie jest zwolnione, jeżeli materiałem do pakowania jest sam przedmiot importowany

APHIS rozważa obecnie, jak wdrożyć wymagania dotyczące papieru i opakowań, oczekuje się dalszych informacji

Dostępne materiały i informacje można uzyskać w Avery Dennison ADvantage: Cała strona internetowa na temat Zgodności ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porad prawnych.


Deklaracja

 

Importer jest zobowiązany do dostarczenia deklaracji dotyczących przywozu materiałów objętych gwarancją. Oświadczenie, które należy dostarczyć do służb celnych i ochrony granic (CBP) w porcie wejścia.

Opcje deklaracji:

  • Złożenie dokumentów w systemie zarządzania siecią związaną z ustawą Lacey'a (LAWGS)
  • Złożenie dokumentów w systemie ABI (Automated Broker Interface) patrolu CBP (Customs and Border Patrol)
  • Złożenie formularza papierowego 505 PPQ dotyczącego ustawy Lacey'a

Informacje niezbędne do zgłoszenia:

  • Nazwa naukowa rośliny, wartość importu, ilość roślin, nazwa kraju, w którym roślina została zebrana, i inne informacje
  • W przypadku produktów z papieru i tektury zawierających materiały pochodzące z recyklingu, średni procent zawartości pochodzącej z recyklingu, bez względu na gatunki lub kraj zbioru

 

Dostępne materiały i informacje można uzyskać w Avery Dennison ADvantage: Cała strona internetowa na temat Zgodności ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porad prawnych.