Poznaj ISO 10993 - część 5

ISO 10993 to seria norm stworzonych w celu oceny biozgodności wyrobów medycznych, od implantów dentystycznych po maski chirurgiczne, w celu zarządzania ryzykiem biologicznym. W odniesieniu do tych standardów, „biokompatybilność” definiuje się jako „zdolność urządzenia medycznego lub materiału do odpowiedniego działania w określonym zastosowaniu”.

Część piąta tych standardów skupia się na testach na cytotoksyczność in vitro, która określa jakość bycia toksycznym dla komórek. Testy te są przeprowadzane na kulturach komórek ludzkich lub zwierzęcych i są wymagane w przypadku wszystkich rodzajów wyrobów medycznych oraz  pomagają w doborze materiałów użytych do ich produkcji.

Tam, gdzie ma to zastosowanie

Standardy ISO 10993 mają zastosowanie do wybranych produktów farmaceutycznych.

ISO 10993 - Avery Dennison

Cele

  • Pomoc w określeniu biozgodności wyrobów medycznych

  • Zapobieganie korzystaniu z urządzeń, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzkiego

  • Identyfikowanie i oznaczanie ilościowe rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych pierwiastków, które mogą potencjalnie być uwalniane z wyrobu medycznego

Działania

  • Wymaga wykonania testów cytotoksyczności w celu sprawdzenia, czy wyroby medyczne są bezpieczne w użyciu

  • Wymaga przeprowadzenia testów podczas tworzenia nowego urządzenia lub wymiany starego

Co to oznacza dla Ciebie

Jeśli pracujesz w branży wyrobów medycznych, być może będziesz musiał(-a) przeprowadzić określone testy na swoich produktach lub zlecić ich wykonanie profesjonalnemu laboratorium.

ISO 10993 - Avery Dennison

Jak możemy pomóc

Nasz zespół ekspertów ds. zgodności może dostarczyć informacji o produktach zgodnych z normą ISO 10993 — część 5, co ułatwia przestrzeganie tej regulacji. W przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się ze swoim przedstawicielem handlowym.