Poznaj Dyrektywę Fałszywkową

Sfałszowane leki, czyli podrabiane produkty, które mają uchodzić za autentyczne, stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Mogą zawierać niewłaściwe dawki  kluczowych składników, a nawet niskiej jakości lub niebezpieczne substancje, takie jak rtęć i arsen. Produkty te również nie podlegają takim samym standardom kontroli jakości jak oryginalne leki.

Dyrektywa Fałszywkowa  ma na celu powstrzymanie tych produktów przed dostaniem się do legalnego łańcucha dostaw, skąd mogłyby trafić do pacjentów.

Tam, gdzie ma to zastosowanie

Dyrektywa Fałszywkowa obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej.

Falsified Medicines Directive - Avery Dennison

Cele

  • Zwiększenie  bezpieczeństwa produkcji i dostaw leków w Europie 

  • Ochrona pacjentów poprzez zapobieganie wprowadzaniu sfałszowanych leków do łańcucha dostaw

Działania

  • W przypadku większości leków na receptę i bez recepty konieczne jest stosowanie zabezpieczeń w postaci dwuwymiarowego kodu kreskowego oraz zabezpieczenia przed manipulacją

  • Wymaga, aby wszystkie substancje czynne produkowane poza UE i importowane do UE, zawierały pisemne potwierdzenie od organu regulacyjnego kraju wywozu

  • Wymaga, aby strony internetowe legalnie działających aptek internetowych i zatwierdzonych sprzedawców detalicznych w UE stosowały logo identyfikujące je jako zatwierdzone źródła autentycznych leków

  • Ustanawia dobre praktyki dystrybucyjne, które określają minimalne standardy, które muszą spełniać dystrybutorzy hurtowi, aby zapewnić integralność i jakość leków w całym łańcuchu dostaw

Co to oznacza dla Ciebie

Jeśli działasz w branży farmaceutycznej, być może będziesz musiał zwalidować opakowania i wprowadzić inne zmiany, aby dostosować opakowania do wymogów Dyrektywy Fałszywkowej.

Falsified Medicines Directive - Avery Dennison

Jak możemy pomóc

Nasz zespół ekspertów ds. zgodności może pomóc w wyborze rozwiązań, spełniających wymagania  Dyrektywy Fałszywkowej  oraz innych produktów, które rozwiązują kwestie  bezpieczeństwa w branży farmaceutycznej. Posiadamy również portfolio produktów zaprojektowanych specjalnie z myślą o zgodności z tą Dyrektywą, w tym etykiety zabezpieczające przed manipulacją i tagi RFID.