Zrozumieć EFSA

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zapewnia doradztwo naukowe w zakresie zagrożeń związanych z żywnością poprzez wydawanie wytycznych,  dotyczących pojawiających się oraz  istniejących problemów. Europejskie porady, zasady i prawo czerpią inspirację z procesu tworzenia polityki europejskiej, co pomaga chronić konsumentów i zwiększa zaufanie do systemu bezpieczeństwa żywności w UE.

Jakie rzeczy bierze pod uwagę EFSA?

EFSA zajmuje się wieloma zagadnieniami związanymi z żywnością, w tym dobrostanem i zdrowiem zwierząt, żywieniem, zdrowiem i ochroną roślin oraz pakowaniem.

EFSA - Avery Dennison

Jak działa EFSA?

EFSA kieruje  Zarząd liczący 15 członków, którzy działają w interesie publicznym. Reprezentują oni każdy sektor przemysłu, organizację lub rząd. Pracami naukowymi organizacji zajmuje się komitet naukowy, który składa się z dziesięciu paneli, obsługiwanych przez wiodących naukowców.

Gdy wymagana jest bardziej specjalistyczna wiedza, panel może utworzyć grupę roboczą, która składa się zarówno z naukowców EFSA, jak i ekspertów zewnętrznych. Ponadto EFSA ściśle  współpracuje z agencjami UE skupiającymi się na kwestiach zdrowia i bezpieczeństwa, które dotyczą zwierząt, ludzi i środowiska.

Kto korzysta z EFSA?

Konsumenci w całej Europie  odnoszą korzyści z prac EFSA, dzięki czemu są oni jednymi z najlepiej poinformowanych i chronionych ludzi na świecie pod względem zagrożeń, związanych z łańcuchem żywnościowym. Instytucje i rządy w UE również odnoszą korzyści i wykorzystują wiedzę EFSA do zarządzania kwestiami zdrowia publicznego i wydawania zezwoleń na stosowanie produktów żywnościowych  i pasz.

Czy EFSA zajmuje się etykietami i opakowaniami?

EFA jest jednostką naukową, która administruje i aktualizuje przepisy UE dotyczące bezpieczeństwa żywności, a to może przekładać się również na branżę  etykiet i opakowań. Oferuje ona również doradztwo w zakresie  wielu kwestii  związanych z żywnością, w tym dodatków spożywczych, środków aromatyzujących i substancji pomocniczych w przetwórstwie, a także udziela porad  w zakresie bezpieczeństwa opakowań żywności i materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Masz pytania dotyczące EFSA?

Jeśli masz pytania dotyczące wpływu EFSA na Twoją firmę, skontaktuj się z naszym  przedstawicielem handlowym. Pomożemy Ci znaleźć etykiety, które są zgodne z przepisami EFSA dotyczącymi materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, zapewniając, że możesz bezpiecznie i szybko dostarczyć swoje produkty klientom.