Poznaj Strategię Chemiczną dla Zrównoważonego Rozwoju

Chemikalia odgrywają kluczową rolę w naszym życiu i są wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, w tym w opiece zdrowotnej, mieszkalnictwie i energetyce. Bez nich nie moglibyśmy korzystać z nowoczesnych udogodnień i innowacji, na których polegamy.

Jednak niektóre chemikalia mają niebezpieczne właściwości, które w przypadku niektórych zastosowań mogą mieć wpływ na nasze zdrowie i środowisko. Oczekuje się, że do 2030 r. produkcja chemikaliów podwoi się, a ich wykorzystanie wzrośnie, szczególnie w odniesieniu do produktów konsumenckich.

Aby promować bezpieczniejsze stosowanie chemikaliów, Komisja Europejska opublikowała w październiku 2020 r. nową Strategię Chemikaliów na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju jako wsparcie dla jej planu działania na rzecz zerowych  zanieczyszczeń, który jest częścią Europejskiego Zielonego Ładu.

Tam, gdzie ma to zastosowanie

Strategia Chemiczna na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju będzie obowiązywać w całej Unii Europejskiej.

FDA - Avery Dennison

Cele

  • Zapewnić  lepszą ochronę ludzi i środowiska

  • Wspierać  innowacje w zakresie bezpiecznych i zrównoważonych chemikaliów, w tym alternatyw dla szkodliwych produktów

  • Ułatwić  handel bezpiecznymi chemikaliami w UE

Działania

  • Najbardziej szkodliwe chemikalia w produktach konsumpcyjnych zostaną zakazane we wszystkich zastosowaniach poza podstawowymi

  • Oceniając ryzyko związane z chemikaliami, należy wziąć pod uwagę efekt koktajlu – co dzieje się po ich zmieszaniu

  • Stosowanie substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS) zostanie wycofane, chyba że będą one niezbędneStosowanie substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS) zostanie wycofane, chyba że będą one niezbędne

  • Zwiększone zostaną zdolności inwestycyjne i innowacyjne, aby wspierać produkcję i stosowanie chemikaliów, które są zrównoważone i bezpieczne przez cały cykl życia

  • Dla oceny ryzyka i zagrożeń związanych z chemikaliami zostanie ustanowiony prostszy proces “jedna substancja, jedna ocena”

  • UE będzie promować wysokie standardy, dotyczące chemikaliów na całym świecie i powstrzymać się od eksportu substancji zakazanych

Co to oznacza dla Ciebie

Być może trzeba będzie usunąć niektóre chemikalia z produktów lub znaleźć alternatywę, jak na przykład etykieta wykonana z alternatywnych substancji. Ustalenie, co jest bezpieczne w użyciu, może być jednak łatwiejsze i mamy nadzieję, że opracowanie nowych chemikaliów przyniesie korzyści wielu branżom – w tym Twojej.

FDA - Avery Dennison

Jak możemy pomóc

Firma Avery Dennison nieustannie opracowuje zaawansowane i niezawodne podejścia do zarządzania ryzykiem związanym z przedmiotowymi chemikaliami, a także bardziej zrównoważone rozwiązania. Nasz zespół ekspertów ds. zgodności może pomóc Ci zrozumieć Strategię Chemiczną na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju oraz  pomóc w znalezieniu rozwiązań, zatwierdzonych zgodnie z tymi przepisami.