Poznaj 1935/2004/WE

Materiały mające kontakt z żywnością obejmują przedmioty codziennego użytku, takie jak plastikowe łyżki i puszki po napojach gazowanych, jak również maszyny, przenośniki taśmowe i ekspresy do kawy. Rozporządzenie UE 1935/2004 obejmuje wszystkie materiały i artykuły mające kontakt z żywnością w celu zapewnienia standardów bezpieczeństwa i jakości.

Niektóre materiały mające kontakt z żywnością (takie jak regenerowana celuloza i tworzywa sztuczne) są w całej UE objęte niezależnymi, zharmonizowanymi przepisami,  wykazującymi zgodność z ogólnymi wymogami tego ustawodawstwa. Takich przepisów nie ma jednak dla wielu innych materiałów, w tym dla tuszy drukarskich i papieru. Poszczególne kraje mogą wprowadzać własne polityki, ale ogólne wymagania rozporządzenia ramowego zawsze mają zastosowanie.

Tam, gdzie ma to zastosowanie

1935/2004/WE obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej.

1935/2004/EC - Avery Dennison

Cele

  • Dbanie o to, aby materiały mające kontakt z żywnością nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia ludzkiego

  • Zapewnienie, że materiały mające kontakt z żywnością nie zmieniają zapachu, smaku ani składu produktu spożywczego

Działania

  • Wymaga, aby wszystkim materiałom przeznaczonym do kontaktu z żywnością i objętym szczegółowymi środkami w Europie towarzyszyła deklaracja zgodności potwierdzająca, że są one zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

  • Podmioty gospodarcze muszą stworzyć system identyfikowania materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, od produkcji po dystrybucję

  • Materiały i artykuły, które nie wchodzą w kontakt z żywnością w momencie ich pierwszego wprowadzenia do obrotu, muszą być wyposażone w specjalny symbol w celu wskazania ich przeznaczenia, oznakowane słowem  ‘do kontaktu z żywnością’ lub wyposażone w inny specyficzny wskaźnik

Co to oznacza dla Ciebie

Jeśli pracujesz z żywnością lub materiałami mającymi kontakt z żywnością, musisz przestrzegać przepisów, aby zapewnić bezpieczeństwo swoich produktów..

1935/2004/EC - Avery Dennison

Jak możemy pomóc

Nasz zespół ekspertów ds. zgodności doradzi, które z naszych produktów są zgodne z dyrektywą 1935/2004/WE i pomoże zrozumieć, jak może to wpłynąć na sposób łączenia produktów spożywczych i opakowań.