Oświadczenie dotyczące prywatności | Avery Dennison | LPM

Oświadczenie o ochronie prywatności danych w witrynie internetowej firmy Avery Dennison

 

Ostatnio zaktualizowany: 24 maja 2018 r

Avery Dennison szanuje Twoje prawo do prywatności.  Niniejsza informacja na temat ochrony prywatności wyjaśnia, kim jesteśmy, w jaki sposób zbieramy, udostępniamy i wykorzystujemy dane osobowe na Twój temat oraz w jaki sposób możesz egzekwować swoje prawa do prywatności.  Informacja o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie danych osobowych, które gromadzimy za pośrednictwem naszej witryny internetowej pod adresem https://wwwaverydennison.com/en/home.html („Witryna internetowa”).

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych na dole tej Informacji o ochronie prywatności.

 

Łącza podręczne

Zalecamy przeczytanie niniejszej informacji o ochronie prywatności w całości, aby uzyskać kompletne wiadomości.  Jeśli jednak chcesz uzyskać dostęp tylko do określonej sekcji niniejszej informacji o ochronie prywatności, możesz kliknąć odpowiednie łącze poniżej, aby przejść do tej sekcji.

 

Czym zajmuje się Avery Dennison?

Avery Dennison zajmuje się produkcją i dystrybucją grafik wyświetlanych, etykiet i materiałów opakowaniowych, detalicznych ozdób graficznych i znaczników RFID wykorzystywanych przez firmy na całym świecie do angażowania klientów i efektywnego zarządzania ich zapasami. Nasze produkty są praktycznie wszędzie, gdzie spojrzysz, zapewniając kluczowy wątek w strukturze globalnego handlu.

Więcej informacji o Avery Dennison znajduje się w dziale „O nas” na naszej stronie internetowej pod adresem https://www.averydennison.com/en/home/about-us/our-brand.html.

 

Jakie dane osobowe zbiera Avery Dennison i dlaczego?

Dane osobowe, które możemy gromadzić na Twój temat, w szerokim zakresie należą do następujących kategorii:

 • Informacje, które podajesz dobrowolnie

Niektóre części naszej Witryny mogą wymagać podania danych osobowych dobrowolnie: na przykład możemy poprosić o podanie danych kontaktowych (w tym imię i nazwisko, stanowisko, firma, adres, numer telefonu i adres e-mail). Wykorzystamy te informacje do celów określonych poniżej:

 • ulepszanie naszych produktów i usług;

 • odpowiadanie na zapytania online, dostarczanie wymaganych informacji na temat produktów Avery Dennison, przetwarzanie i wysyłanie zamówień, wypełnianie ofert marketingowych online, ustalanie zatwierdzonych linków oraz analiza rynku wewnętrznego;

 • okresowe wysyłanie promocyjnych wiadomości e-mail o nowych produktach, ofertach specjalnych lub innych informacjach, które naszym zdaniem mogą być interesujące przy użyciu podanego adresu e-mail;

 • kontaktowanie się z Tobą w celu przeprowadzenia badań rynkowych. Możemy skontaktować się z Tobą przez e-mail, telefon, faks lub pocztę. Możemy wykorzystać te informacje w celu dostosowania tej Witryny do Twoich zainteresowań; i

 • do konkretnego celu określonego na formularzach na tej stronie internetowej.

 • Informacje, które zbieramy automatycznie

Gdy odwiedzasz naszą Witrynę, możemy zbierać określone informacje automatycznie z Twojego urządzenia.  W niektórych krajach, w tym w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, informacje te mogą być uważane za dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

W szczególności informacje, które zbieramy automatycznie, mogą zawierać informacje, takie jak adres IP, typ urządzenia, unikatowe numery identyfikacyjne urządzenia, typ przeglądarki, ogólnie określone położenie geograficzne (np.lokalizacja na poziomie kraju lub miasta) i inne informacje techniczne.  Możemy również zbierać informacje o interakcji urządzenia z naszą witryną, w tym o stronach, do których uzyskano dostęp i klikniętych linkach.

Zebranie tych informacji pozwala nam lepiej zrozumieć odwiedzających, którzy odwiedzają naszą Witrynę, skąd pochodzą i jakie treści na naszej Witrynie są dla nich interesujące.  Używamy tych informacji do naszych wewnętrznych analiz i do poprawy jakości i trafności naszej Witryny dla naszych gości.

Niektóre z tych informacji mogą być zbierane za pomocą plików cookie i podobnych technologii śledzenia, co wyjaśniono dalej w części „Pliki cookie i podobna technologia śledzenia” [łącze].

Zasadniczo będziemy wykorzystywać dane osobowe, które zbieramy od Ciebie tylko w celach opisanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub do celów, które wyjaśniamy Ci w momencie, gdy zbieramy Twoje dane osobowe.  Możemy jednak wykorzystywać Twoje dane osobowe również w innych celach, które nie są niezgodne z celami, które Tobie ujawniliśmy (np. w celach archiwalnych w interesie publicznym, w celach naukowych lub historycznych lub w celach statystycznych), jeśli i gdzie jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych.

 

Komu Avery Dennison udostępnia moje dane osobowe?

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • naszym spółkom grupy, zewnętrznym dostawcom usług i partnerom, którzy świadczą nam usługi przetwarzania danych (na przykład, aby wesprzeć dostarczanie, zapewnić funkcjonalność lub przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa naszej Witryny) lub którzy w inny sposób przetwarzają dane osobowe do celów opisanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub o których Cię poinformowano podczas zbierania przez nas Twoich danych osobowych.

 • dowolnemu właściwemu organowi ścigania, organowi regulacyjnemu, agencji rządowej, sądowi lub innej stronie trzeciej, jeżeli uważamy, że ujawnienie jest konieczne (i) w ramach obowiązującego prawa lub regulacji, (ii) w celu wykonania, ustanowienia lub obrony naszych praw, lub (iii) w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub interesów jakiejkolwiek innej osoby;

 • rzeczywistemu lub potencjalnemu nabywcy (oraz jego agentom i doradcom) w związku z faktycznym lub planowanym zakupem, fuzją lub przejęciem jakiejkolwiek części naszej działalności, pod warunkiem że poinformujemy nabywcę, że musi wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie w celach określonych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności;

 • każdej innej osobie posiadającej Twoją zgodę na ujawnienie.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (tylko odwiedzający z EOG)

Jeśli jesteś odwiedzającym z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nasza podstawa prawna do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisanych powyżej będzie zależała od samych danych osobowych i konkretnego kontekstu, w którym je zbieramy.  

Jednakże zwykle będziemy zbierać dane osobowe tylko od Ciebie: (i) gdy potrzebujemy danych osobowych do wykonania umowy z Tobą, (ii) gdy przetwarzanie jest w naszych uzasadnionych interesach i nie jest podrzędne wobec Twoich praw, lub (iii) gdzie mamy na to Twoją zgodę.  W niektórych przypadkach możemy również mieć prawny obowiązek zbierania danych osobowych od Ciebie lub w inny sposób możemy potrzebować danych osobowych w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub interesów innej osoby.

Jeśli będziemy potrzebować Twoich danych osobowych w celu spełnienia wymogu prawnego lub skontaktowania się z Tobą, w odpowiednim czasie wyraźnie poprosimy Cię o ich podanie i poinformujemy, czy przekazanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkowe, czy też nie (oraz o możliwych konsekwencjach w przypadku niepodania swoich danych osobowych).  

Jeśli zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe w oparciu o nasze uzasadnione interesy (lub strony trzeciej), zwykle takie interesy obejmują oferowanie naszych usług i komunikowanie się z Tobą w razie potrzeby, aby świadczyć nasze usługi Tobie i w ramach naszych uzasadnionych interesów handlowych, na przykład odpowiadając na Twoje zapytania, ulepszając nasze usługi, podejmując działania marketingowe lub w celu wykrycia lub zapobiegania nielegalnym działaniom.  Możemy mieć inne uzasadnione interesy i jeśli to właściwe, wyjaśnimy Ci w odpowiednim czasie, jakie są te uzasadnione interesy.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących podstawy prawnej, zgodnie z którą zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w nagłówku „Jak się z nami skontaktować” poniżej.

 

Pliki cookie i podobna technologia śledzenia

Używamy plików cookie i podobnej technologii śledzenia (łącznie „Pliki cookie”) do zbierania i wykorzystywania danych osobowych o Tobie, w tym do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach.  Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat rodzajów plików cookie, których używamy, dlaczego i jak kontrolować pliki cookie, zobacz naszą Politykę dotyczącą plików cookie [łącze].

 

W jaki sposób Avery Dennison chroni moje dane osobowe?

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych, które zbieramy i przetwarzamy na Twój temat.  Środki, których używamy, mają na celu zapewnienie poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka przetwarzania danych osobowych. Firma Avery Dennison ma kompleksowy program bezpieczeństwa, który koncentruje się na ochronie danych osobowych.

 

Międzynarodowe transfery danych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane i przetwarzane w krajach innych niż kraj, w którym jesteś rezydentem.  Kraje te mogą mieć przepisy dotyczące ochrony danych, które są inne niż prawa obowiązujące w Twoim kraju.

W szczególności nasze serwery witryn znajdują się w Stanach Zjednoczonych, a spółki należące do naszej grupy oraz usługodawcy zewnętrzni i partnerzy działają na całym świecie.  Oznacza to, że kiedy zbieramy Twoje dane osobowe, możemy je przetwarzać w dowolnym z tych krajów.

Podjęliśmy jednak odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby Twoje dane osobowe pozostały chronione zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie prywatności. Obejmują one wdrażanie wiążących reguł korporacyjnych oraz standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej dotyczących przekazywania danych osobowych między spółkami należącymi do naszej grupy, które wymagają od wszystkich spółek grupy ochrony danych osobowych, które przetwarzają z EOG zgodnie z prawem Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych.  

 

Zatrzymywanie danych

Przechowujemy dane osobowe, które zbieramy od Ciebie, gdy mamy bieżącą uzasadnioną potrzebę biznesową, aby to robić (na przykład, aby dostarczyć zamówioną przez Ciebie usługę lub aby zapewnić zgodność z odpowiednimi wymaganiami prawnymi, podatkowymi lub księgowymi).  

Gdy nie mamy bieżącej uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy lub zanonimizujemy je lub, jeśli nie jest to możliwe (na przykład, ponieważ Twoje dane osobowe zostały zapisane w archiwach zapasowych), wtedy będziemy bezpiecznie przechowywać Twoje dane osobowe i chronić je przed dalszym przetwarzaniem, dopóki usunięcie nie będzie możliwe.

 

Twoje prawa do ochrony danych

Jeżeli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, masz następujące prawa do ochrony danych:

 • Jeśli chcesz uzyskać dostęp, poprawić, zaktualizować lub zażądać usunięcia Twoich danych osobowych, możesz to zrobić w dowolnym momencie, kontaktując się z nami przy użyciu danych kontaktowych podanych w nagłówku „Jak się z nami skontaktować” poniżej.  

 • Ponadto możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych lub zawnioskować o przeniesienie Twoich danych osobowych. W tym przypadku również możesz skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami przy użyciu danych kontaktowych podanych w nagłówku „Jak się z nami skontaktować” poniżej.

 • W każdej chwili masz prawo do rezygnacji z wiadomości marketingowych, które do Ciebie wysyłamy.  Możesz skorzystać z tego prawa, klikając link „wypisz się” lub „zrezygnuj” w wiadomościach marketingowych wysyłanych do Ciebie pocztą e-mail.  Aby zrezygnować z innych form marketingu (takich jak marketing pocztowy lub telemarketing), skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w nagłówku „Jak się z nami skontaktować” poniżej.

 • Podobnie, jeśli zgromadziliśmy i przetwarzamy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą, możesz wycofać swoją zgodę w dowolnej chwili.  Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które przeprowadziliśmy przed wycofaniem, ani nie wpłynie na przetwarzanie Twoich danych osobowych przeprowadzane w oparciu o zgodny z prawem powód przetwarzania inny niż zgoda.

 • Masz prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych w sprawie gromadzenia i wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych.  Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym urzędem ochrony danych. Dane kontaktowe organów ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Szwajcarii i niektórych krajach pozaeuropejskich (w tym w USA i Kanadzie) są dostępne tutaj.)

Odpowiadamy na wszystkie wnioski, które otrzymujemy od osób, które chcą skorzystać z przysługujących im praw do ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

 

Aktualizacje niniejszej Polityki prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą Informację o ochronie prywatności w odpowiedzi na zmiany prawne, techniczne lub biznesowe. Po aktualizacji Informacji o ochronie prywatności podejmiemy odpowiednie działania, aby poinformować o tym Ciebie, zgodnie ze znaczeniem wprowadzanych przez nas zmian.  Uzyskamy Twoją zgodę na wszelkie istotne zmiany Informacji o ochronie prywatności, jeśli i gdzie jest to wymagane przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych.

Możesz zobaczyć, kiedy ostatnio aktualizowano tę informację o ochronie prywatności, sprawdzając datę „ostatniej aktualizacji” wyświetlaną u góry tej Informacji o ochronie prywatności.  


Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem GDPR.info@averydennison.com. Jeśli chcesz uzyskać dostęp, poprawić, zaktualizować lub zażądać usunięcia Twoich danych osobowych, prosimy o wypełnienie naszego formularza Prawa dostępu podmiotu danych. Administratorem danych osobowych jest Avery Dennison Inc.