Pierwsze kroki z RFID | Avery Dennison | LPM

Pierwsze kroki z RFID

 

Inteligentne etykiety są definicją „wartości dodanej”.Oferowanie ich klientom pokazuje, że jesteś kimś więcej niż sprzedawcą etykiet — jesteś cennym partnerem ze sprawdzonymi rozwiązaniami, które pomagają klientom poprawić efektywność łańcucha dostaw i zwiększyć zyski. Pokazaliśmy setkom firm, w tym niektórym z największych na świecie marek i sprzedawców detalicznych, jak sprawić, aby etykiety RFID w pozytywny sposób wpływały na ich wyniki finansowe. Dzięki naszemu sprawdzonemu pięciostopniowemu procesowi wdrażania jesteśmy gotowi, aby pokazać, jak można to zrobić tak samo.

Pytania, jakie należy zadać
Oto kilka pytań, które pozwolą Ci wziąć udział w dyskusji poza materiałami etykietowymi oraz w obszarze etykiet RFID:

 • Czy masz możliwość wglądu do sklepowego magazynu, na poziomie poszczególnych produktów? Z jaką dokładnością możesz przeglądać produkty?

 • Czy zdajesz sobie sprawę z wpływu, jaki ma to na Twój biznes?

 • Jak solidny jest twój program magazynowania i uzupełniania zapasów?

 • Czy masz uporządkowane operacje w sklepie?

 • Czy Twoje kierownictwo zaznajomione jest z technologią RFID i jej zaletami?

 • Czy są zainteresowani dalszą adopcją?

Nasz pięciostopniowy proces adopcyjny
Przyjęcie i integracja pełnego rozwiązania dla RFID jest prostsze dzięki naszemu pięciostopniowemu procesowi

 • 1. Przypadek biznesowy. Współpracujemy z Tobą i Twoim klientem, aby opracować i zweryfikować plan ROI odpowiedni do modelu biznesowego Twoich klientów; jasno nakreślamy również kolejne kroki w tym procesie.

 • 2. Rozwiązania niestandardowe.  Pomagamy w dostosowaniu rozwiązań klienckich i zaangażowaniu zewnętrznych dostawców zgodnie z potrzebami.

 • 3. Proces pilotażowy. Wykorzystując nasze doświadczenie w zakresie RFID, pomagamy Twojemu zespołowi w prostym rozpoczęciu procesu przed zajęciem się dodatkowymi korzyściami dla klientów w późniejszym etapie procesu.  Ponadto pomagamy w ustaleniu kluczowych wskaźników działalności, które pomogą Ci ocenić postęp wdrażania.

 • 4. Początkowe wdrożenie. Prowadzimy klientów poprzez szkolenia, zarządzanie zmianami, wstępne oznaczanie i monitorowanie zgodności.

 • 5. Pełna Adopcja. Wspieramy wdrażanie dodatkowych kategorii i jesteśmy dostępni, aby poprowadzić klienta w oznaczaniu źródeł, celem ulepszenia ich zwrotów i zapewnienia płynności działań.

Zrozumieć RFID

Wykorzystanie możliwości sektora RFID

Zwiększenie produkcji dzięki RFID

Wybór półproduktów RFID

Strategiczne podejście


Powiązania: